Om Qathos

QATHOS erbjuder analys av företag och organisationer - samt idéer om utveckling.


Tanken är att identifiera företagets nuläge internt, externt och i olika omvärlsdsperepektiv i syfte att fastställa en önskad framtida marknadsposition med tillhörande lönsamhet.


Arbetsmetodiken är ett dialogbaserat processförfarande där vi gemensamt diskuterar affärsidé och själva "kraft-fältet" i företaget. Vi gör också en strategisk handlingsplan på kort (1år)  och lång sikt (3år), med delmål som leder i riktning mot uppsatta mål.


Thomas Henningson, som arbetar i QATHOS, har tidigare under många år varit vd i ALMI Företagspartner Örebro AB och även arbetat som chef och styrelseledamot i flera andra organisationer. Speciella intresseområden är också omvärldsfrågor, EU-perspektiven och -möjligheterna, riskkapital samt småföretagsforskning.


Ett brett kontaktnät med specialistkompetenser inom nämnda områden kan vid behov engageras.

Tidigare projekt och samarbeten


  • Följeforskning avseende särskild entreprenörskapssatsning i Örebro  kommun.  Uppdragsgivare: Örebro kommun/IPREG

(2019)


  • Kompetens-matchningar i Örebro, Stockholm och Eskilstuna mellan till Sverige nyanlända och företagare med utländsk bakgrund.

Uppdragsgivare: IFS/IPREG

(2017)


  • Analys av framgångsfaktorer och problem vid företag ägda/ledda av företagare med utländsk bakgrund, som av IFS årligen utsetts till den mest framgångsrika företagaren i Sveriges län och Sverige.

Uppdragsgivare: IFS/IPREG

(2016)


  • Projektstyrning samt affärscoaching avseende kommersialisering av forskningsrelaterade innovationer inom medicinsk teknik vid universitet och sjukhus i Östergötland, Örebro, Västmanland och Södermanland.

Uppdragsgivare: Linköpings universitet

(2009-2015)


  • Affärscoaching avseende entreprenörskap på landsbygden med 22 företagare i Örebro län. Övriga deltagande län var Östergötland och Södermanland.

Uppdragsgivare: LRF i Norrköping

(2009-2011)


  • Medförfattare till fem rapporter om olika aspekter/perspektiv på Mentorskap som affärsutvecklingsmetod framlagda vid internationella Småföretagskonferenser i regi av ISBC (Örebro universitet, 2004-2011).


Copyright © 2018 QATHOS

Design © 2018 QiBossa

All Rights Reserved