Länkar

Länkar till QATHOS partners och andra intressanta sidor om företagsutveckling

IPREG

Institutet för innovativt entreprenörskap bistår med kompetenser, analyser och olika former av åtgärder/genomförandeprocesser utifrån ett brett perspektiv på innovation och entreprenörskap.

Eurada

We are a network of economic development practitioners

Karl Henrik Pettersson

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi


www.karlhenrikpettersson.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft

Impact

Seniorkonsulter som arbetar som rådgivare till företagsledningar och ledningar i offentlig förvaltning.

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser

Copyright © 2018 QATHOS

Design © 2018 QiBossa

All Rights Reserved