Qathos

QATHOS erbjuder företag och organisationer en genomgång/analys av verksamhetens nuläge genom en dialog-baserad process, där också omvärld studeras och mål och strategier fastställs.


En sak är att förstå var och hur företaget är positionerat i förhållande till kunder och konkurrenter samt hur de egna resultaten och lönsamheten kan förbättras. En annan sak är att göra de förändringar som krävs för att nå önskade mål.


Då kan det vara bra att åtminstone vara två.

Om du vill veta något om vägen du har framför dig, fråga den du möter

Nulägesanalys med planering och strategi för vidare utveckling av företag och organisationer

Copyright © 2018 QATHOS

Design © 2018 QiBossa

All Rights Reserved